En healingsaftale forløber således:

Vi aftaler et tidspunkt enten pr. telefon eller via e-mail. Du skal afsætte en time. Mødet starter med en samtale. Herefter ligger du på en brinks (fuldt påklædt) under et tæppe, og slapper af, mens jeg healer bedst muligt for dig på det givende tidspunkt.

Under en healing kan du opleve at føle dig meget afslappet, falde i søvn, at du får det varmt, eller begynder at fryse. Eller du oplever ingen ting. Det er normalt, og meget forskelligt fra person til person.

Efter en healing kan du opleve at blive træt, få hovedpine, eller fryse. Det er helt normalt, og igen meget forskelligt fra person til person. Det er energierne, der arbejder i dig. Derfor er det også mest hensigtsmæssigt at drikke rigeligt med vand, og ikke lave aftaler direkte efter en healing, således at der skabes de mest optimale muligheder for, at energierne kan arbejde.  

Husk, hvis du har spørgsmål, så kontakt mig.

Få en god behandling:

Det er ikke hensigtsmæssigt at indtage alkohol eller andre rusmidler samtidig med, at man går i et healingsforløb. Kom derfor upåvirket af alkohol eller andre rusmidler til en healingsaftale, og undgå at indtage alkohol eller rusmidler efter en healing.

Er du i et behandlingsforløb hos egen læge, skal du blive i den behandling. Healing kan være et godt supplement, men ikke en erstatning.